ORTOFON ПРАЗНУВА 200 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА ОТ ДАТСКИЯ ФИЗИК ХАНС КРИСТИАН ОЕРСТЕД

ORTOFON ПРАЗНУВА 200 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА ОТ ДАТСКИЯ ФИЗИК ХАНС КРИСТИАН ОЕРСТЕД

Ханс Кристиан Оерстед и неговото знаменито откритие


Ханс Кристиан Оерстед (14 август, 1774 г. – 9 март, 1851 г.) е виден датски физик и химик, който открива, че електрическите токове създават магнитни полета, една находка, която оказва силно въздействие и влияние върху научното и технологичното развитие на XIX век.

През 1820 г., по време на една от неговите лекции, Оерстед забелязва, че стрелката на един от компасите му се отклонява от магнитния север, когато електрическият ток от батерията му бива включен и изключен, явление, което показва връзката между електричеството и магнетизма. Първоначалното му тълкуване е, че магнитните ефекти се излъчват от всичките страни на проводник, носещ електрически ток, точно както светлината и топлината. Неговите по-интензивни изследвания върху това явление стигат до множество на брой научни публикации, които показват, че електрическия ток произвежда кръгово магнитно поле, докато тече през проводник.

Оерстед, единицата за магнитна индукция (Oe), е наречена в чест на колосалния принос на Ханс Кристиан Оерстед в областта на електромагнетизма.
 

Експериментът на Оерстед показва, че електричеството и магнетизма са свързани


Неговото откритие ни показва, че когато дадена батерия е свързана към проводник, той генерира независимо магнитно поле. А сега си представете същия акумулатор, свързан към проводник, поставен в близост до магнитен материал. Като се има предвид, че магнитната маса е значително по-голяма от тази на проводника, той ще бъде привлечен или отблъснат в зависимост от посоката на тока. Различни аспекти на това откритие са допълнително проучени и разработени от други известни физици, чрез изследванията и усилия на които ние сме се сдобили с ценни прозрения и представи относно електромагнетизма и неговата приложимост.

 

Технологични и промишлени приложения на електромагнетизма


Електрически двигатели, микрофони, високоговорители и трансформатори са само част от изобретенията, чиито се основават на това откритие. Въздействието му  върху произхождащите от него технологии е променило нашето ежедневие по необратими начини.

Ortofon специализира в разработването и производството на грамофонни дози, костни звукопроводници и импулсни симулатори, всички от които са  електрически преобразуватели. Те са устройства, които преобразува един тип енергия в друга, като например, електрическа енергия в механична или акустична и обратно.

Фундаменталните принципи на работата на електрическия преобразувател се основават на откриването на електромагнетизма.
 

Грамофонните дози на Ortofon следват закона на електромагнетизма


Когато даден материал, способен да провежда електричество (сребърна или медна намотка) се движи перпендикулярно на магнитно поле или когато даден магнит се мести в близост до подобен материал, който действа като проводник, във веригата се генерира електрически ток. Посоката и скоростта на движението определят амплитудата и честотата на тока.

По този начин генериращата звука система на  дозата преобразува движението на иглата и иглодържателя в напрежение, което наричаме изходен сигнал. Магнитът и намотката са двата основни компонента, които ни позволяват да преобразуваме механична енергия в електрически сигнал.

Други електрически преобразуватели, като например микрофони, преобразуват звукови вълни в електрически сигнали, които да бъдат усилени от усилвателя а високоговорителя преобразува тези електрически сигнали обратно в звукови вълни.
 

Грамофонни дози


Както споменахме, продуктите на Ortofon  изцяло разчитат на принципа на електромагнетизма. Техните грамофонни дози за DJ и HiFi клиенти, заемат значителна част от производствения им капацитет.

Има няколко различни принципа на работа при грамофонните дози - Ortofon произвежда два вида: с трептящ магнит (Moving magnet или накратко ММ) и с трептяща намотка (Moving coil или накратко MC).

В ММ дозата магнитът е монтиран на иглодържателя и се намира между  намотките. Той се движи, следвайки браздите на плочата и оттам магнитът се движи с него. Когато магнитът се приближи до една от намотките, магнитното му поле индуцира ток в намотката или с други думи генерира електрическа енергия в намотката.

В сравнение с дозата с трептящ магнит, в тази с трептяща намотка се прилага обратния принцип. Използва се мощен неподвижен магнит а намотките са монтирани върху самия иглодържател. Когато намотките се движат в полето на магнита, те пресичат силовите линии на магнита и в намотките се генерира напрежение.

Функцията на дозата е да преобразува неравностите в браздите на плочата в електрически трептения, които след това се усилват в усилвател, за да задействат в последствие високоговорителите в аудио системата. Общото на всички дози е присъствието на диамантена игла, която механично следва браздите на плочата, предавайки своите модулации  чрез иглодържател към миниатюрния преобразувател, който от своя страна преобразува механичните движения в електрически сигнали.

Принципа на ММ дозата, при която движенията на магнита произвеждат ток в намотките чрез индукция

Принципа на МC дозата, където намотките на иглодържателя се движат в магнитно поле, а напрежението се генерира чрез индукция

Уебсайтът използва бисквитки (cookies) с цел помощ при покупка на стоки (за функционирането на т.нар. „Количка“) и за управление показването на настоящето съобщение. В случая не съхраняваме чувствителна информация в бисквитките. За повече подробности, моля посетете Декларация за бисквитките и личните данни.