“Факултет по Дентална Медицина” , Варна

 

ОБОРУДВАНЕ:

Тонколони
240 х APArt CM 6 E
10 х APArt CM 20 Т

Усилвател
1 x APArt PA 2240 PB
1 x APArt PA 240 P
2 х APArt МA 65

Кутии за таванни тонколони
48 х APArt CMBB


 
EN RU
RO
TR